Kezdőlap
https://badogostanfolyam.hu/

Részlet a bádogos szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből


 
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
A szakképesítés azonosító száma: 34 582 02
 
Szakképesítés megnevezése: Bádogos
 
 
 
2. EGYÉB ADATOK
 
A képzés megkezdésének feltételei:
 
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 
 
 
3. PÁLYATÜKÖR
 
A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
  A B C
      3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 7533 Épület-, építménybádogos Csatornahelyreállító bádogos
3.1.3. Díszműbádogos
3.1.4. Homlokzati bádogos
3.1.5. Karbantartó bádogos
3.1.6. Lemezmunkás, építőipar
3.1.7. Szellőzőbádogos
3.1.8. Tetőbádogos
3.1.9. Tetőfedő bádogos
 
 
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
 
Szabásmintákat készít a bádogos feladatokhoz, majd elvégzi az elkészült munkadarabok, a bádoglemez lapok és az épületbádogos-szerkezetek épületekre szerelését, szükség esetén felújítását, javítását, háztartási bádogos szerkezeteket, használati és berendezési tárgyakat és épületdíszítő elemeket készít és helyez el.
 
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– csatornaelemeket, szögletet, véglemezt, betorkolló csonkot, mozgóhézagot gyártani és felszerelni
– vízgyűjtő üstöt, lefolyóelemet, csőbilincset, íves elemeket, kifolyókönyököt gyártani és felszerelni
– eresz-, fal-, orom- és kéményszegélyt gyártani és felszerelni
– homlokzati vonalas bádogos szerkezeteket felmérni, gyártani, szerelni
– korcolt lemezfedést és kiegészítő szerkezeti elemeit előregyártani, szerelni
– lécbetétes fedés és kiegészítő elemeit előregyártani, szerelni
– táblás fedés tükörméretét meghatározni, gyártani és szerelni kiegészítőivel
 
 
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
  A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.4. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.5. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
4.6. 10101-12 Építőipari közös tevékenység
4.7. 10266-12 Bádogos alapfeladatok
4.8. 10267-12 Bádogos feladatok
 
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 
 
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
  A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenységei
5.2.3. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.4. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.5. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
5.2.6. 10101-12 Építőipari közös tevékenység írásbeli
5.2.7. 10266-12 Bádogos alapfeladatok írásbeli, gyakorlati
5.2.8. 10267-12 Bádogos feladatok gyakorlati, szóbeli
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
 
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Bádogos szerkezet szabása, összeállítása
 
A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt a következő bádogos szerkezetek valamelyikének előrajzolását, szabását, összeállítását végezze el: különböző szelvényű cső- vagy csatornaelemek hossztoldása (korcolással, forrasztással, átlapolással); vízgyűjtő és vízlevezető szerkezetek készítése; vonalas szerkezeti elemek készítése; fémlemezfedés tető modellen
 
A vizsgafeladat időtartama: 420 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 %
 
 
Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Bádogos szakmai ismeretek
 
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témaköröket tartalmazza.
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
 


Részlet a díszműbádogos szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből
 
 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 33 582 01
 
Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Díszműbádogos
 
 
 
2. EGYÉB ADATOK
 
A képzés megkezdésének feltételei:
 
Iskolai előképzettség: –
 
Szakmai előképzettség: Bádogos
 
Előírt gyakorlat: 3 év az előírt szakmai végzettség megszerzését követően
 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 
 
 
3. PÁLYATÜKÖR
 
A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások
 
  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 7533 Épület-, építménybádogos Bádogos
3.1.3. Csatornahelyreállító bádogos
3.1.4. Díszműbádogos
3.1.5. Homlokzati bádogos
3.1.6. Karbantartó bádogos
3.1.7. Lemezmunkás, építőipar
3.1.8. Szellőzőbádogos
3.1.9. Tetőbádogos
3.1.10. Tetőfedő bádogos
 
 
A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
 
Szabásmintákat készít a díszítőbádogos feladatokhoz, majd elvégzi az elkészült munkadarabok épületekre szerelését, szükség esetén felújítását, javítását.
 
A szakképesítéssel rendelkező képes:
-    épület jellegéhez igazodó díszítő elemeket és anyagot választani
-    épületbádogos-munkák kivitelezését, felújítását végezni műemlék jellegben
-    csúcsdíszeket, forgókat, szélirányjelzőket készíteni, összeállítani, felszerelni
-    csatorna-díszlemezeket, vízgyűjtő üstöket, díszablakokat, kéménytoldatokat készíteni, felszerelni
 
 
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
  A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11330-12 Díszműbádogos feladatok
 
 
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 
 
 
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
  A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenységei
5.2.3. 11330-12 Díszműbádogos feladatok gyakorlati, szóbeli
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
 
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Díszműbádogos termék szerkesztése, szabása, összeállítása
A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt készítse el valamely díszműbádogos szerkezet szabásrajzát, előrajzolását, szabását, összeállítását.
A vizsgafeladat időtartama: 480 perc
A vizsgafeladat aránya: 80%”
 
 
Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Építészeti stílusok, díszműbádogos technológiák
 
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modul témaköreinek mindegyikét tartalmazza.
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő: 15 perc)
A vizsgafeladat aránya: 20 %


Részlet az ipari szigetelő bádogos szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből

1.   AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
 
A szakképesítés azonosító száma: 32 582 05
 
Szakképesítés megnevezése: Ipari szigetelő bádogos
 
 
 
2. EGYÉB ADATOK
 
A képzés megkezdésének feltételei:
 
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 
 
 
3. PÁLYATÜKÖR
 
A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7539 Egyéb építési szakipari foglalkozású Ipari szigetelő bádogos
 
 
 
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
 
Ipari technológiai és épületgépészeti berendezések hőszigetelésének és védőburkolatának gyártása, szerelése
 
A szakképesítéssel rendelkező képes:
-    felvonulni a munkaterületre a megfelelő anyagokkal, eszközökkel és munkaerővel
-    helyszíni izometrikus felmérést végezni
-    előregyártást végezni
-    előregyártott elemeket helyszínre szállítani
-    tartó-, távtartószerkezetet szerelni
-    hőszigetelő réteget szerelni csővezetéken, tartályon, kazánon, füstgázvezetéken
-    ellenőrizni az eltakarásra kerülő szerkezeteket, a megelőző munkafolyamat eredményét
-    védőburkolatot szerelni csővezetéken, tartályon, kazánon, füstgázvezetéken
-    gondoskodni az anyagok és eszközök szakszerű tárolásáról
 
 
 
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
  A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11241-12 Ipari szigetelő bádogos feladatai
 
 
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
  A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11241-12 Ipari szigetelő bádogos feladatai gyakorlati, írásbeli
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
 
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
Gyakorlati vizsgatevékenység
 
 A vizsgafeladat megnevezése: Ipari szigetelő bádogos gyakorlati munkatevékenysége
 
 
A vizsgafeladat ismertetése: Különböző méretű csővezetékek kombinációjából, kónuszos elemekből, ívekből, törésekből, rászabásokból és peremkötésből álló csőmodellen különböző anyagokkal készített hőszigetelés és védőburkolat szerkesztése, gyártása és szerelése
 
A vizsgafeladat időtartama: 330 perc
A vizsgafeladat aránya: 70 %
 
 
 
Központi írásbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Ipari szigetelő bádogos szakmai ismeretek - írásbeli teszt
 
A vizsgafeladat ismertetése: Hőszigetelési szakmai- és anyagismeret, hő- és hangtani alapok
 
A vizsgafeladat időtartama: 100 perc
A vizsgafeladat aránya: 20 % 
 
 
Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Ipari szigetelő bádogos szakfeladatai
 
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza
 
A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (ebből felkészülési idő: 20 perc)
A vizsgafeladat aránya: 10 % 

 
 
 
A hatályos, teljes szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.
 
Részlet a bádogos, díszműbádogos, ipari szigetelő bádogos szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből